Gráfico nº 29. Gráfico evolución atención buzón colaboradores