2.5 Nafarroako Foru Ogasuneko zordunen egoera

Honako taula hauek 2017ko premiamendu-bideko zorraren bilakaera islatzen dute, zor-tarteen eta forma sozialaren arabera. Urtearen hasierako eta amaierako zorraren zenbatekoak alderatuta, ikus daiteke hazi egin dela, zordunen kopuruari (% 6,2) eta zorraren zenbatekoari (% 1,8) dagokienez.

18. taula. Zorren bilakaera eta egoera, zor-tarteen arabera

19. taula. Zorren bilakaera eta egoera, IFZren inizialaren arabera