31. grafikoa. Erregistratutako dokumentuen denbora-bilakaera