3.6.1 Araudiaren garapenarekin lotutako jarduketak

Zerga-araudia egitea eta izapidetzea

7 foru-lege, zergak bateratzeko legegintzako 3 foru-dekretu, 4 foru-dekretu, 22 foru-agindu eta 4 ebazpen sortzeko eta izapidetzeko proiektutan parte hartu dugu.

Jarraian adierazten diren tauletan, 2017an izapidetu diren eta BAOn argitaratu diren zergen foru-araudiaren zerrenda aurkezten da.

Arauei buruzko eranskina: Nafarroako zerga-araudia. BAOn argitaratutako foru-arauen, zergak bateratzeko legegintzako foru-dekretuen, foru-dekretuen, foru-aginduen eta ebazpenen zerrenda.

Araudiaren hedapena, sententziak, kontsultak eta zerga-intereseko argitalpenak.

Araudien hedapenarekin lotutako jarduketa nagusiak zerrendatu dira:

  • Zerga-araudiak konparatzea.
  • Zerga-araudien liburuak prestatzea.
  • Arauak eguneratzea.
  • Honako hauen argitalpen digitala (bai NZOren webgunean, bai NZOko langileen barne-ezagutzarako atarian): Nafarroako Foru Auzitegi Ekonomiko Administratiboaren Ebazpenak eta horiei buruzko NJANko Administrazioarekiko Auzien Salaren eta Administrazioarekiko Auzitegien epaiak. Halaber, Hitzarmen Ekonomikoaren Arbitraje Batzordearen Ebazpenak.
  • NZOko langileentzako barne-ezagutzarako atarian hamabost egunez behingo fiskalitate-aldizkaria eta zerga-intereseko liburuak eta aldizkariak digitalean argitaratzea, eta administrazioarekiko auzien jurisdikzioko kontsultak eta sententziak argitaratzea.