70. taula. Hitzarmen Ekonomikoko finantza-fluxuak

 

 

  2016 2017   2017/2016 aldakuntza
  Zenbatekoa
mila euro
Zenbatekoa
mila euro
  Zenbatekoa
mila euro
Aldakuntza-tasa
Ekarpen ekonomikoa 520.686,64 509.174,54   -11.512,10 -2,21 %
EGZren konpentsazioa 20.317,66 1.964,78   -18.352,89 -90,33 %
Ekarpena guztira 541.004,30 511.139,32   -29.864,99 -5,52 %
           
Erregularizazioa 2015-2016   128.694,49   128.694,49 -
Ekarpenen eta diru-laguntzen guztizkoa   128.694,49   128.694,49 -
           
BEZ 835.522,13 889.110,09   53.587,96 6,41 %
Alkohola eta tarteko produktuak -37.473,12 -37.957,88   -484,76 1,29 %
Garagardoa 4.406,18 6.430,71   2.024,53 45,95 %
Hidrokarburoak -10.033,56 133.151,77   143.185,33 1427,06 %
Tabakoa 8.113,97 12.235,12   4.121,15 50,79 %
Doikuntza fiskalak guztira 800.535,60 1.002.969,81   202.434,20 25,29 %