18. taula. Zorren bilakaera eta egoera, zor-tarteen arabera

 

 

 

 

  2016/12/31 2016/12/31   Daten arteko aldakuntza
ZOR-TARTEAK Zordunak
Kopurua
Zenbatekoa
Mila euro
Guztizko zorraren % Zordunak
Kopurua
Zenbatekoa
Mila euro
Guztizko zorraren %   Zordunak
Kopurua
Zenbatekoa
Mila euro
Aldakuntza-tasa
600.000 euro baino gehiago 128 195.685 38,82 % 127 189.369 36,89 %   -1 -6.316 -3,23 %
300.000 eta 600.000 euro artean 175 72.830 14,45 % 183 76.213 14,85 %   8 3.383 4,65 %
150.000 eta 300.000 euro artean 323 65.909 13,07 % 325 67.114 13,07 %   2 1.205 1,83 %
90.000 eta 150.000 euro artean 373 43.149 8,56 % 391 45.103 8,79 %   18 1.954 4,53 %
60.000 eta 90.000 euro artean 388 28.406 5,64 % 390 28.448 5,54 %   2 42 0,15 %
30.000 eta 60.000 euro artean 796 34.153 6,78 % 850 36.511 7,11 %   54 2.358 6,90 %
6.000 eta 30.000 euro artean 3.055 41.436 8,22 % 3.325 44.290 8,63 %   270 2.854 6,89 %
1.200 eta 6.000 euro artean 2.229 9.483 1,88 % 2.982 12.801 2,49 %   753 3.318 34,99 %
600 eta 1.200 euro artean 7.512 11.103 2,20 % 8.051 11.625 2,26 %   539 522 4,70 %
300 eta 600 euro artean 3.325 1.404 0,28 % 3.149 1.330 0,26 %   -176 -74 -5,27 %
120 eta 300 euro artean 2.011 409 0,08 % 2.016 411 0,08 %   5 2 0,49 %
60 eta 120 euro artean 882 78 0,02 % 915 81 0,02 %   33 3 3,85 %
30 eta 60 euro artean 709 32 0,01 % 740 33 0,01 %   31 1 3,13 %
30 euro baino gutxiago 1.382 13 0,00 % 1.298 14 0,00 %   -84 1 7,69 %
GUZTIRA 23.288 504.090 100 % 24.742 513.343 100 %   1.454 9.253 1,84 %