62. grafikoa. Onartutako balorazio-txostenen kopuruaren denbora-bilakaera