23. taula. Aurrez aurreko arretak kontzeptuen arabera

 

 

Zerga/Kontzeptua Leihatilako aurrez aurreko arreta kop. Leihatilako arreta guztien %   Aldez aurreko hitzordua
Entitate laguntzaileen unitateak
Hitzordu guztien %   Arreten kop. Guztira Hitzordu guztien %
PFEZ eta ondarea 7.002 36,06 %   159 21,23 %   7.161 35,51 %
BEZ 5.180 26,68 %   172 22,96 %   5.352 26,54 %
Sozietateak 370 1,91 %   187 24,97 %   557 2,76 %
Ez-egoiliarren errenta 295 1,52 %   17 2,27 %   312 1,55 %
Ondare-eskualdaketak eta egintza juridiko dokumentatuak 1.227 6,32 %   59 7,88 %   1.286 6,38 %
Oinordetzak eta dohaintzak 1.441 7,42 %   32 4,27 %   1.473 7,30 %
Bereziak 190 0,98 %   9 1,20 %   199 0,99 %
Diru-bilketa 502 2,59 %   44 5,87 %   546 2,71 %
Ez-betetz./Errek./Ziurt. 420 2,16 %     0,00 %   420 2,08 %
Erroldak/Entitateen errolda/IFZ 318 1,64 %     0,00 %   318 1,58 %
Informazio-ereduak 302 1,56 %     0,00 %   302 1,50 %
Beste batzuk 2.171 11,18 %   70 9,35 %   2.241 11,11 %
Guztira 19.418 100 %   749 100 %   20.167 100 %