3.4 Zerga-kontrola

Nafarroako Zerga Ogasunak, Nafarroako zerga-sistema aplikatzeko erakunde arduraduna izanik, zergak zuzen eta modu eraginkorrean biltzen direla bermatu behar du. Horretarako, zerga-betebeharrak betetzen direla kontrolatzen du eta horretarako laguntza ematen du.

Derrigorrezkoa da zerga-kontrolaren emaitzak jarraitzea eta ebaluatzea, Iruzur fiskalaren aurkako neurriei buruzko 14/2013 Foru Legearen Seigarren Xedapen Gehigarriaren arabera.

Hala, legezko eskakizun hori eta emaitzen ebaluazioak Nafarroako Zerga Ogasunarentzat duen garrantzia dela eta, zenbait hobekuntza sartu dira zergak kontrolatzeko jarduketei lotutako informazioaren ustiapenean eta aurkezpenean.

  • Terminologia: “zerga-kontrolaren emaitzak” adierazpenak “Iruzur fiskalaren kontrako borrokaren emaitzak” adierazpenak baino eremu zabalago bat islatu nahi du, azken horrek konnotazio mugatuagoak baititu.
  • Arloak: zerga-kontrolaren emaitzetan, hiru arlotako jarduketak biltzen dira: Ikuskaritza, Kudeaketa eta Diru-bilketa.
  • Jarduerak: Zerga Kontrolaren Emaitzetan jasotzen dira, dagozkien zehaztasunarekin, kontrol-jarduketen emaitzak, hala emaitza zuzenak nola eragindako emaitzak.

Horrez gain, bereiz aurkeztu da aurrekoekin bat egiten duen hirugarren osagai bat: “Zerga Kontrolerako Jardueraren Emaitzak”.

Hirugarren osagai hori Nafarroako zergak ordainarazteko lotura-puntuak arautzen dituzten irizpideak behar bezala aplikatzeko egiten diren ikuskaritza- eta kudeaketa-jarduketen bitartez lortutako emaitzei dagokie (Nafarroako zerga-ordainketa bakarrik edo hainbat Zerga Administraziorekin partekatutako zerga-ordainketa, zerga-egoitzaren eta zifra erlatiboaren arabera).

  • Kuantifikazioa: ezabatu egin da Zerga Bilketa Zerbitzuaren eta beste zerbitzu batzuen jarduketen kuantifikazioak batzean sortuko litzatekeen bikoiztasuna. Horretarako, zerga-kontrolaren emaitzen datuetan, exekuzio-epean eginiko zergak biltzeko jarduketen emaitzak baino ez dira agertzen, besteak beste, premiamendu-errekarguak eta geroratze-interesak.
  • Metodologia: Nafarroako Zerga Ogasunaren datu-baseen kontrako ustiapen zuzenak egin dira, datuak ahalik eta automatizazio handienarekin eskuratu ahal izan daitezen, informazioaren garaian kalitatea eta konparagarritasuna bermatzeko.

3.4.1 Zergak kontrolatzeko jarduketen emaitzak

3.4.2 Ikuskaritza Zerbitzuak zergak kontrolatzeko eginiko jarduketak

3.4.3 Kudeaketa Zerbitzuak zergak kontrolatzeko eginiko jarduketak

3.4.4 Zergak nahitaezko diru-bilketa fasean kontrolatzeko jarduketak