47. taula. Nahitaezko diru-bilketarako beste jarduketa batzuk. Erantzukizunak bideratzea. Enkanteak. Enbargo-eginbideak

 

 

            2017/2016 aldakuntzak
  2016 2017   Jarduketa kop. Zenbatekoa
Jarduketa kop. Zenbatekoa
Mila euro
Jarduketa kop. Zenbatekoa
Mila euro
  Jarduketa kop. Aldakuntza-tasa Zenbatekoa
Mila euro
Aldakuntza-tasa
Pertsona juridikoak 75 9.850,42 102 11.699,05   27 36,00 % 1.848,63 18,77 %
Nortasun juridikorik gabeko entitateak 39 12.554,09 26 1.351,93   -13 -33,33 % -11.202,16 -89,23 %
Bideratutako erantzukizunak (abiarazitako esp.) 114 22.404,51 128 13.050,98   14 12,28 % -9.353,53 -41,75 %
Bideratutako erantzukizunak (kobrantzak)   823,70   1.665,80       842,10 102,23 %
                   
Higiezinak 7 553,77 31 620,43   24 342,86 % 66,67 12,04 %
Higigarriak 2 12,04 0 0,00   -2 -100,00 % -12,04 -100,00 %
Egindako enkateak eta kobratutako zenbatekoak 9 565,81 31 620,43   22 244,44 % 54,63 9,65 %
                   
Banku-kontuak 107.000   112.000     5.000 4,67 %    
Soldatak 2.600   2.660     60 2,31 %    
Kredituak 3.300   2.935     -365 -11,06 %    
Higiezinak 77   211     134 174,03 %    
Enbargo-eginbideen kopurua 112.977   117.806     4.829 4,27 %