6. PLANGINTZA-TRESNAK, JARDUERA-ADIERAZLEAK ETA HURBILEKO HELBURUAK

6.1 Plangintza-tresnak

6.2 Jarduera-adierazleak

6.3 Hurbileko helburuak