58. taula. PFEZaren eta Ondarearen gaineko Zergako laguntza-jarduketen emaitza, kanpainatik kanpo. Jarduketen kopurua

 

 

        2017/2016 aldakuntza
  2016 2017   GUZTIRA Aldakuntza-tasa
Ogasunean egindako aitorpenak 7.110 7.969   859 12,08 %
kanpaina 6.129 4.835   -1.294 -21,11 %
aurreko urteak 981 3.134   2.153 219,47 %
Aurrez aurreko kontsulta teknikoak 1.173 2.420   1.247 106,31 %
Aurrez aurreko administrazio-arloko kontsultak 14.394 17.916   3.522 24,47 %
Telefono bidezko kontsultak 618 887   269 43,53 %