5. grafikoa. Nafarroako Foru Ogasuneko langileen batez besteko adina

 

 

 

        2017/2016 aldakuntza
  2016 2017   Balio absolutua Portzentajea
Emakumeak 47,38 47,19   -0,19 -0,41 %
Gizonak 48,32 48,62   0,30 0,63 %
Langileak guztira 47,68 47,66   -0,02 -0,05 %