4.5   Argitaratutako beste zerga-estatistika batzuk

PFEZ estatistikak Nafarroako udalerrien arabera:

Nafarroako Zerga Ogasunaren web atariko “Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren estatistikak” atalean argitaratuta daude zerga horren estatistikak, Nafarroako udalerrika bereizita.

  • 2008tik 2014ra bitarteko zergaldiei dagokien serie estatistikoa.
  • 2015 zergaldiari dagokion estatistika.

2018ko apirilean argitaratuko dira 2016 zergaldiari dagozkion PFEZaren estatistikak Nafarroako udalerrien arabera.

Hemen kontsulta daitezke:

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/Organigrama/Estructura+Organica/Hacienda/ESTADISTICAS+IRPF.htm

Zerga Onuren aurrekontua:

Nafarroako Zerga Ogasunaren web atariko “Onura Fiskalen Aurrekontua” atalean argitaratuta daude Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren ekitaldi bakoitzaren (2013 zergalditik) itxierako zerga-onuren aurrekontuak eta exekuzio-egoerak, Estatu kideen aurrekontu-esparruei aplikatu beharreko eskakizunei buruzko Europako Kontseiluaren Zuzentarauko (azaroaren 8ko 2011/85/EB) 14.2 artikuluarekin bat etorriz.

Hemen kontsulta daitezke:

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/Organigrama/Estructura+Organica/Hacienda/Informacion+Fiscal/Presupuestos+beneficios+fiscales/