42. taula. Ikuskaritza Zerbitzuak zergak kontrolatzeko eginiko jardueraren emaitzak guztira. Beste jarduketa batzuk: egoitza fiskala eta zifra erlatiboa. Jarduketen kopurua eta zenbatekoa

 

 

            2017/2016 aldakuntza
  2016 2017   Jarduketa kop. Zenbatekoa
  Jarduketa kop. Zenbatekoa
Mila euro
Jarduketa kop. Zenbatekoa
Mila euro
  Jarduketa kop. Aldakuntza-tasa Zenbatekoa
Mila euro
Aldakuntza-tasa
Egoitza-aldaketak 2 2.133,32 0 0,00   -2 -100,00 % -2.133,32 -100,00 %
Akta bakarrak 2 5.761,18 1 187,47   -1 -50,00 % -5.573,71 -96,75 %
Zifra erlatiboak egiaztatzeko eskaerak 3 1.340,97 15 18.656,92   12 400,00 % 17.315,95  
Zifra erlatiboaren beste zuzenketa batzuk 3 10.127,18 3 2.139,89   0 0,00 % -7.987,29  
Beste jarduketa batzuk. Egoitza fiskala eta zifra erlatiboa 10 19.362,66 19 20.984,28   9 90,00 % 1.621,63 8,38 %