5.3 Mahaietan, batzordeetan, komiteetan eta planetan parte hartzea

Nafarroako Zerga Ogasunak hainbat batzordetan, komitetan, mahaitan, planetan eta antzekoetan parte hartzen du, eta elkarlan hori hainbat antolakuntza-mailatan gauzatzen da: kudeaketan, unitate espezializatuetan, zerbitzuetan...

Zehatz-mehatz aztertu gabe, 2017an, honako hauetan hartu du parte, besteak beste:

 • Nafarroako Parlamentuak iruzur fiskalari aurre egiteko Batzordea.
 • Hitzarmen Ekonomikoaren Koordinazio Batzordea.
 • Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren eta Nafarroako Zerga Ogasunaren arteko lankidetza-hitzarmena koordinatzeko eta jarraitzeko Batzordea, zerga-arloko informazioa trukatzeko.
 • Euskadiko Foru Aldundiekin sinatutako lankidetza-hitzarmena koordinatzeko batzordea, zerga-arloko informazioa trukatzeko.
 • Nafarroako Gobernua ECOFINera bertaratzeko prestaketa-lanak egiteko elkarlana.
 • Balorazio-hitzaldiak onartzeko Batzorde Mistoetako presidentetza eta kideak.
 • Nafarroako Desjabetze Epaimahaiko kideak eta egoitza.
 • Nafarroako Gobernuko ordezkaritza udalerrietako batzordeetan.
 • Nafarroako Kontseilu Ekonomiko eta Soziala.
 • Tokiko Araubideko Foru Batzordea.
 • Nafarroako Estatistika Kontseilua.
 • Nafarroako Foru Komunitatean klima-aldaketaren aurka borrokatzeko batzordea.
 • Gazteria eta Genero Berdintasuna sailen arteko batzordeak.
 • Nafarroako Gobernuko beste sail batzuetan esku-hartzeak, hainbat gaitan: Tokiko Ogasunen Foru Legea aldatzeko azterketa; Jakinarazpen Elektrikoaren ezarpena; Ekintzailetza Plana; Mezenasgo Kulturala eta Mezenasgo Soziala; etab.