57. taula. Ondarearen gaineko Zergaren kanpaina zifretan. Aitorpenen kopurua eta saldo ekonomikoa

 

 

        2016/2015 aldakuntza
  Ondarea (2015) Ondarea (2016)   GUZTIRA Aldakuntza-tasa
Aitorpenen kop. 4.263 6.523   2.260 53,01 %
Sartu beharreko kuota (mila €) 31.771,63 39.862,00   8.090,37 25,46 %