3.6 Araudiaren garapena eta aholkularitza juridikoa

Nafarroako Zerga Ogasunaren eginkizunen arabera, arlo honetako jarduketak jarduera-arlo askori buruzkoak dira:

  • Araudiaren garapena.
  • Aholkularitza juridikoa.
  • Nafarroako Hezkuntza Fiskalaren Plana.
  • Nafarroako Zerga Ogasunaren prestakuntza-plana..

Jarraian 2017. urtean eginiko jarduketa nagusiei buruzko informazioa aurkezten da.

3.6.1 Araudiaren garapenarekin lotutako jarduketak

3.6.2 Aholkularitza juridikoarekin lotutako jarduketak

3.6.3 Nafarroako Hezkuntza Fiskalaren Planarekin lotutako jarduketak

3.6.4 Nafarroako Zerga Ogasunaren prestakuntza-planari lotutako jarduketak