45. taula. Kudeaketa Zerbitzuak zergak kontrolatzeko eginiko jardueraren emaitzak guztira. Jarduketen kopurua eta zenbatekoa

 

 

            2017/2016 aldakuntza
  2016 2017   Jarduketa kop. Zenbatekoa
Jarduketa kop. Zenbatekoa
Mila euro
Nº actuaciones Zenbatekoa
Mila euro
  Jarduketa kop. Aldakuntza-tasa Zenbatekoa
Mila euro
Aldakuntza-tasa
BEZ (kuota eta interesak) 3.520 12.936,16 4.418 18.451,49   898 25,51 % 5.515,33 42,63 %
PFEZ (kuota eta interesak) 4.090 4.960,12 4.657 5.572,04   567 13,86 % 611,92 12,34 %
Sozietateen gaineko Zerga (kuota eta interesak) 279 2.185,25 205 1.323,87   -74 -26,52 % -861,38 -39,42 %
Gainerako zergak (kuota eta interesak) 5.674 5.890,82 4.500 23.240,07   -1.174 -20,69 % 17.349,25 294,51 %
Zehapenak 13.873 5.683,47 15.963 7.424,22   2.090 15,07 % 1.740,75 30,63 %
Garaiz kanpoko gainordainak 4.952 2.458,77 4.613 1.843,42   -339 -6,85 % -615,35 -25,03 %
Errekerimenduak 4.584 5.409,10 3.904 5.693,08   -680 -14,83 % 283,98 5,25 %
Zerga-kontrolaren emaitza zuzenak 36.972 39.523,70 38.260 63.548,19   1.288 3,48 % 24.024,49 60,79 %
Zerga-kontrolaren eragindako emaitzak 13.686 19.250,80 5.791 30.859,86   -7.895 -57,69 % 11.609,06 60,30 %
Kudeaketaren emaitzak guztira 50.658 58.774,50 44.051 94.408,05   -6.607 -13,04 % 35.633,5 60,63 %