37. taula. Zerga-kontrolerako jardueraren emaitzak. Jarduketen kopurua eta zenbatekoa

 

 

            2017/2016 aldakuntza
  2016 2017   Jarduketa kop. Zenbatekoa
  Jarduketa kop. Zenbatekoa
Mila euro
Jarduketa kop. Zenbatekoa
Mila euro
  Jarduketa kop. Aldakuntza-tasa Zenbatekoa
Mila euro
Aldakuntza-tasa
Zerga-kontrolaren emaitza zuzenak 100.538 94.821,53 98.524 107.447,11   -2.014 -2,00 % 12.625,58 13,32 %
Zerga-kontrolaren eragindako emaitzak 13.695 19.685,26 5.801 31.691,65   -7.894 -57,64 % 12.006,40 60,99 %
Zuzenen eta eragindakoen batura 114.233 114.506,79 104.325 139.138,76   -9.908 -8,67 % 24.632,0 21,51 %
Beste jarduketa batzuk. Egoitza fiskala eta zifra erlatiboa 10 19.362,66 19 20.984,28   9 90,00 % 1.621,63 8,38 %
Emaitza guztira 114.243 133.869,44 104.344 160.123,04   -9.899 -8,66 % 26.253,60 19,61 %