35. taula. Aitorpen telematikoen portzentajea, ereduen eta aurreko urtearekiko gorakadaren arabera

 

 

 
Eredua Kontzeptua Telematikoen portzentajea Urteko aldakuntzaren %
H70 Etxebizitza-sustatzaileek jasotako zenbatekoak 100 1,57
190 Laneko atxikipenen eta atxikipen profesionalen urteko aitorpena (*) 100 6,47
O4 Derrigorrezko liburuei buruzko komunikazioa 93,05 0,9
F50 Hirugarrenenko eragiketak 89,05 3,51
309 Ezohiko BEZa 86,75 -1,42
F69 Aldizkako BEZa 84,45 0,99
F65 Aukerak eta ukoak 78,93 3,71
130/717 PFEZaren zatikatzeak 74,07 1,14
180 Errentamenduen atxikipenen urteko aitorpena 72,33 0,51
193 Kapitalaren atxikipenen urteko aitorpena 45,99 -6,13
182 Dohaintzen urteko aitorpena 36,18 0,87

 

(*) 2017rako aurkezpen telematikoaren derrigortasuna ezarri zen.