56. grafikoa. Saldo ekonomikoaren denbora-bilakaera. PFEZren zenbateko positiboa eta negatiboa