46. taula. Kudeaketa Zerbitzuak zergak kontrolatzeko eginiko jardueraren emaitzak guztira. Jarduketen kopurua eta zenbatekoa 

 

 

            2017/2016 aldakuntza
  2016 2017   Jarduketa kop. Zenbatekoa
Jarduketa kop. Zenbatekoa
Mila euro
Jarduketa kop. Zenbatekoa
Mila euro
  Jarduketa kop. Aldakuntza-tasa Zenbatekoa
Mila euro
Aldakuntza-tasa
Ordainketa-gutunak eta igorritako gainordainak 47.415 5.761,00 45.500 7.029,00   -1.915 -4,04 % 1.268,00 22,01 %
Geroratze-interesak 15.133 3.829,00 13.830 4.116,00   -1.303 -8,61 % 287,00 7,50 %
Diru-bilketaren emaitzak guztira 62.548 9.590,00 59.330 11.145,00   -3.218 -5,14 % 1.555,00 16,21 %