41. taula. Ikuskaritza Zerbitzuak zergak kontrolatzeko eginiko jarduketaren emaitzak guztira. Zehapen-espedienteen zenbateakoa, zergaren eta izapideen arabera

 

 

Zerga Zehapen-espedienteak Zenbatekoa guztira
Mila euro
Adostasuna Desadostasuna
PFEZ 1.249,35 13,54 1.262,89
BEZ 894,31 298,67 1.192,98
Ondarea 14,41 0,00 14,41
Errentamenduen atxikipena 13,81 0,00 13,81
Laneko atxikipena 210,01 0,00 210,01
Sozietateak 2.134,53 590,22 2.724,75
Beste batzuk 882,92 5,58 888,50
Zehapen-espedienteak guztira 5.399,33 908,02 6.307,35