19. taula. Zorren bilakaera eta egoera, IFZren inizialaren arabera

 

 

 

  2016/31/12 2017/12/31   Daten arteko aldakuntza
  Zordunak
Kopurua
Zenbatekoa
Mila euro
Guztizko zorraren % Zordunak
Kopurua
Zenbatekoa
Mila euro
Guztizko zorraren %   Zordunak
Kopurua
Zenbatekoa
Mila euro
Aldakuntza-tasa
A-SOZIETATE ANONIMOAK 481 75.318 14,94 % 500 74.757 14,56 %   19 -561 -0,74 %
B-SOZIETATE MUGATUAK 5.613 303.066 60,12 % 6.135 305.833 59,58 %   522 2.767 0,91 %
C-SOZIETATE KOLEKTIBOAK 2   0,00 % 2 1 0,00 %   0 1  
E-ONDASUN-ERKIDEGOAK 1.152 37.729 7,48 % 1.652 46.023 8,97 %   500 8.294 21,98 %
F-SOZIETATE KOOPERATIBOAK 130 2.619 0,52 % 161 2.507 0,49 %   31 -112 -4,28 %
G-ELKARTEAK ETA BESTELAKOAK 124 1.764 0,35 % 134 1.575 0,31 %   10 -189 -10,71 %
H-JABEKIDEAK 27 12 0,00 % 28 11 0,00 %   1 -1 -8,33 %
J-EZEZAGUNA 404 2.517 0,50 % 140 1.694 0,33 %   -264 -823 -32,70 %
K-TXIKIAK 6 1 0,00 % 6 2 0,00 %   0 1 100,00 %
L-EZEZAGUNA 8 1 0,00 % 9 2 0,00 %   1 1 100,00 %
M-EZEZAGUNA 200 153 0,03 % 231 154 0,03 %   31 1 0,65 %
N-EZEZAGUNA 26 191 0,04 % 29 55 0,01 %   3 -136 -71,20 %
P-TOKIKO KORPORAZIOAK 4 51 0,01 % 4 27 0,01 %   0 -24 -47,06 %
Q-KONGR. ERLIJIOSOEN ERAK. AUT. ORG. AUT. CONG. RELIGIOSAS 2 24 0,00 % 3 4 0,00 %   1 -20 -83,33 %
R-EZEZAGUNA 2   0,00 % 2 1 0,00 %   0 1  
S-NAFARR. GOB. ADMINIST. ERAK.     0,00 % 1 1 0,00 %   1 1  
U-EZEZAGUNA 28 11.967 2,37 % 32 9.104 1,77 %   4 -2.863 -23,92 %
V-EZEZAGUNA 62 253 0,05 % 87 272 0,05 %   25 19 7,51 %
W-EZEZAGUNA 8 19 0,00 % 12 56 0,01 %   4 37 194,74 %
X-EZEZAGUNA 3.485 8.125 1,61 % 3.354 9.080 1,77 %   -131 955 11,75 %
Y-EZEZAGUNA 436 1.090 0,22 % 561 1.285 0,25 %   125 195 17,89 %
GAINERAKOAK 11.088 59.188 11,74 % 11.659 60.899 11,86 %   571 1.711 2,89 %
GUZTIRA 23.288 504.088 100 % 24.742 513.343 100 %   1.454 9.255 1,84 %