5.2 Elkarlana administrazioekin eta erakunde publikoekin

Nafarroako Zerga Ogasuna, bere helburuak betetzeko, elkarlanean aritzen da beste administrazio eta erakunde publiko batzuekin. Nafarroako Zerga Ogasunak bere eginkizunak betetzean jasotzen duen informazioa isilpekoa da. Hala ere, araudiaren arabera, beste administrazio publiko batzuei eta beste organo batzuei laga dakieke, berariaz aurreikusten diren kasu eta helburuetarako.

Atal hauetan jasotzen dira egindako jarduera nagusiak:

5.2.1 Elkarlana beste zerga-administrazio batzuekin

5.2.2 Informazioa lagatzea

5.2.3 Informazioa trukatzea

5.2.4 Arartekoaren kexak eta iradokizunak eta Parlamentuko galderak