21. grafikoa. Aurrez aurreko administrazio-arreta. Artatutako pertsonen denbora-bilakaera