38. taula. Zerga-kontrolerako jarduketaren emaitzak arloen arabera. Jarduketen kopurua eta zenbatekoa

 

 

            2017/2016 aldakuntza
  2016 2017   Jarduketa kop. Zenbatekoa
  Jarduketa kop. Zenbatekoa
Mila euro
Jarduketa kop. Zenbatekoa
Mila euro
  Jarduketa kop. Aldakuntza-tasa Zenbatekoa
Mila euro
Aldakuntza-tasa
Ikuskapena                  
Zerga-kontrolaren emaitza zuzenak 1.018 45.707,84 934 32.753,92   -84 -8,25 % -12.953,92 -28,34 %
Zerga-kontrolaren eragindako emaitzak 9 434,45 10 831,79   1 11,11 % 397,34 91,46 %
Beste jarduketa batzuk. Egoitza fiskala eta zifra erlatiboa 10 19.362,66 19 20.984,28   9 90,00 % 1.621,63 8,38 %
Ikuskapenaren emaitzak guztira 1.037 65.504,94 963 54.570,0   -74 -7,14 % -10.935,0 -16,69 %
Kudeaketa                  
Zerga-kontrolaren emaitza zuzenak 36.972 39.523,70 38.260 63.548,19   1.288 3,48 % 24.024,49 60,79 %
Zerga-kontrolaren eragindako emaitzak 13.686 19.250,80 5.791 30.859,86   -7.895 -57,69 % 11.609,06 60,30 %
Kudeaketaren emaitzak guztira 50.658 58.774,50 44.051 94.408,05   -6.607 -13,04 % 35.633,55 60,63 %
Diru-bilketa                  
Diru-bilketaren emaitzak guztira 62.548 9.590,00 59.330 11.145,00   -3.218 -5,14 % 1.555,00 16,21 %
Emaitza guztira 114.243 133.869,44 104.344 160.123,04   -9.899 -8,66 % 26.253,60 19,61 %