73. taula. Ikuskaritza Zerbitzuaren lankidetza-jarduketak, epaitegiekin eta beste administrazio eta erakunde publiko batzuekin

 

 

  Jasotakoak Bidalitakoak Guztira
Epaitegiak 55 68 123
Udalak 1 10 11
Gizarte Segurantza 1 1 2
Nafarroako Gobernuko beste departamentu batzuk 6 8 14
Beste batzuk 4 7 11
Guztira 67 94 161