3.2.2.1 Zergen arloko telefono bidezko arreta

2017an zehar 156.529 dei jaso dira, 2016an jasotakoak baino % 1,06 gehiago. Administrazio-arloko deien ugaritzeak eragin du igoera hori (% 4,06 igo dira); arlo teknikoarekin loturiko deiak, berriz, % 3,73 gutxitu dira. Jasotako deien % 69,50 telefonoguneko administrazioko langileek artatu dituzte zuzenean (iaz, % 65,03 izan ziren), eta gainerakoak beste unitate batzuetara bideratu behar izan dira.

24. grafikoa. Jasotako deien bilakaera denboran

Hurrengo grafikoan ikus daiteke eguneko batez besteko datuetan zer bilakaera izan den.

25. grafikoa. Telefono bidez artatutako deien bilakaera denboran

Egunean 728 dei izan dira, batez beste. Dei gehien maiatzean jaso ziren (21.165; 1.093 eguneko), eta ondoren, ekainean eta apirilean. Beste muturrean daude abuztua eta iraila, egunean, hurrenez hurren, 499 eta 466 dei jaso baitziren, batez beste.

Bideratutakoak

Gaur egun, oro har, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari eta Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko kontsultak egiteko soilik bideratzen zaizkie telefonogunetik deiak zuzenean Ogasuneko kudeatzaileei; gainerako kontsultak call-centerrean jasotzen dira, eta bertatik mezu elektroniko bidez komunikatzen dira, egunero, deitzaileen telefono-zenbakiak, hurrengo egunean gaiaren arabera dagokion unitateak kontsultari erantzun diezaion.

26. taula. Telefonogunetik bideratutako deiak, unitatez unitate

Sozietateen gaineko Zergari dagokionez, nabarmendu behar da, hori aurkezteko epea amaitzear dela, dei ugari izan direla, uztailaren 11tik aurrera, zehazki; aldi horretan, 494 dei jaso dira (45 dei eguneko). Uztailaren 11tik 26ra bitarteko aldian, posta elektronikoaren sistema ez dabil, eta deiak bideratu egiten dira; hala, deien ehuneko handi bati ez zaio arretarik ematen.

Horrez gain, Errentaren Kanpainan eta Ondarearen Kanpainaren eguneko batezbestekoa zehazteko, apirila, maiatza eta ekainean jendearen arretarako izandako egunak hartu dira kontuan. Egun horietan, artatu ezin izan diren deien ehunekoak % 8,67, % 11,46 eta % 18,25 izan dira, hurrenez hurren, iaz aldi berean izandako ehunekoak baino txikiagoak, beraz (% 11,46, % 16,77 eta % 18,38 izan ziren iaz, hurrenez hurren).

Tracasa Instrumental SL enpresa publikoa arduratzen da, enkargu bidez, sartzen diren deiei hasierako arreta emateaz eta bideratzen diren deien trafikoa kudeatzeaz. Zeregin horretan ari diren langileek baimena dute transakzio jakin batzuk ikusteko, datu fiskal pertsonalak kontsultatze aldera (zergadunak PINa eman ostean); horri esker, administrazioaren arloko kontsultei buruzko deien % 93,34ri erantzutea lortu da. Ehuneko hori iazkoaren oso antzekoa da (% 93,19).

Telefono bidezko zerbitzua astelehenetik ostegunera, 8:30etik 17:30era, dago erabilgarri; ostera, uztailean, abuztuan eta irailean, eta urte osoko ostiraletan, 8:30etik 15:00etara ematen da zerbitzu hori.

Horrez gain, zerbitzu handiagoa ematen da informazio-ereduen kanpainaren aldian, sozietateentzako epean eta hiru hilez behingo aitorpenak aurkezteko epeen azken 5 egunetan.

Ondorengo grafikoan, urtean zehar egiten diren aurrez aurreko eta telefono bidezko jarduerak jaso dira, biak bereizita. Aurrez aurreko arretaren modalitate desberdinak eskatu dituzten pertsona guztiak zenbatu dira, alegia, administrazioaren arloko kontsultak egin dituztenak (tiketarekin edo arreta azkarreko mostradorean) eta zergen arloko kontsulta teknikoak egin dituztenak.

27. grafikoa. Aurrez aurreko arretaren eta telefono bidezko arretaren banaketa, hilez hil.

Grafiko hau ez dator bat 2016koarekin, iaz maiatzean soilik izan baitzen handiagoa telefono bidezko arreta aurrez aurrekoa baino. Hala, aurreko urteetan izandakoaren antzekoa da, zenbait hilabetetan izan baitzen joera hori, ez soilik errentaren kanpainan.