1. taula. Zerga-bilketa likidoa eta zerga-kontrolerako jardueren emaitzak

 

 

  2016 2017   2017/2016 aldakuntza
  Zenbatekoa
Mila euro
Zenbatekoa
Mila euro
  Zenbatekoa
Mila euro
Zenbatekoa
Mila euro
Zerga-bilketa likidoa 3.249.731,86 3.682.671,11   432.939,26 13,32 %
Zerga-kontrolerako jarduketetan bildutako dirua 133.869,44 160.123,04   26.253,60 19,61 %