3.3.3 Autozerbitzu-terminala

Ezkirotz kaleko 16. zenbakiko bulegoko kanpoaldean instalatutako autozerbitzu-terminalean, 6.106 sarrera erregistratu dira urtean zehar; sarrera horiek, hain zuzen, hurrengo grafikoan adierazi bezala banatu dira.

36. grafikoa. Autozerbitzu-terminalean egindako sarrerak, kontzeptuen arabera