71. taula. Beste zerga-administrazio batzuekiko lankidetza-eginbideak eta informazio-errekerimenduak

 

 

  Jasotakoak Bidalitakoak Guztira
Zerga Administrazioko Estatu Agentzia 167 126 293
Gipuzkoako Foru Ogasuna 22 16 38
Bizkaiko Foru Ogasuna 5 4 9
Arabako Foru Ogasuna 1 8 9
Guztira 195 154 349