59. taula. Izapidetutako BEZaren itzulketak. Egindako eskaerak eta eskatutako eta itzulitako zenbatekoak

 

 

  2016 2017
  Eskaera kop. Eskatutako zenbatekoa
Mila euro
Itzulitako zenbatekoa
Mila euro
Eskaera kop. Eskatutako zenbatekoa
Mila euro
Itzulitako zenbatekoa
Mila euro
Urteko BEZaren itzulketak 3.597 67.759,75 62.978,03 3.641 71.702,48 60.706,43
Hileko BEZaren itzulketak 6.887 781.892,75 767.224,60 6.947 833.935,13 832.012,59
GUZTIRA 10.484 849.652,51 830.202,62 10.588 905.637,61 892.719,02
             
             
  2017/2016 ALDAKUNTZA
  Eskaera kop. Eskatutako zenbatekoa Itzulitako zenbatekoa
  Kopurua Aldakuntza-tasa Zenbatekoa Aldakuntza-tasa Zenbatekoa Aldakuntza-tasa
Urteko BEZaren itzulketak 44 1,22 % 3.943 5,82 % -2.272 -3,61 %
Hileko BEZaren itzulketak 60 0,87 % 52.042 6,66 % 64.788 8,44 %
GUZTIRA 104 0,99 % 55.985 6,59 % 62.516 7,53 %