77. taula. Nafarroako Foru Ogasunaren jardueraren adierazleak 

 

"Zerga-kontrolerako jardueraren" indizea          
           
  2016 2017   2017/2016 aldakuntza
  Zenbatekoa
mila euro
Zenbatekoa
mila euro
  Zenbatekoa
mila euro
Aldakuntza-tasa
Zerga-kontrolerako jardueraren emaitzak. (*) 133.869,44 160.123,04   26.253,60 19,61 %
Zerga-bilketa likidoa. Kudeaketa zuzena. (**) 2.449.196,19 2.679.701,31   230.505,12 9,41 %
"Zerga-kontrolerako jardueraren" indizea 0,055 0,060   0,005 9,32 %
           
"Jardunaren" indizea          
           
  2016 2016   2017/2016 aldakuntza
  Balio absolutua Balio absolutua   Balio absolutua Aldakuntza-tasa
Zerga-kontrolerako jardueraren emaitzak. (*) 133.869,44 160.123,04   26.253,60 19,61 %
Nafarroako Zerga Ogasuneko langileak 315 316   1 0,32 %
"Jardunaren" indizea 424.982,35 506.718,48   81.736,13 19,23 %
           
"Eraginkortasunaren" indizea          
           
  2016 2017   2017/2016 aldakuntza
  Zenbatekoa
mila euro
Zenbatekoa
mila euro
  Zenbatekoa
mila euro
Aldakuntza-tasa
Zerga-kontrolerako jardueraren emaitzak. (*) 133.869,44 160.123,04   26.253,60 19,61 %
NZOren kostuak (Nafarroako Zerga Ogasuna). Egikaritutako aurrekontua (***) 27.313,77 26.669,72   -644,05 -2,36 %
"Eraginkortasunaren" indizea 4,901 6,004   1,103 22,50 %
           
"Zerga-bilketa likidoaren kostuaren" indizea          
           
  2016 2017   2017/2016 aldakuntza
  Zenbatekoa
mila euro
Zenbatekoa
mila euro
  Zenbatekoa
mila euro
Aldakuntza-tasa
Nafarroako Zerga Ogasunaren kostuak. Aurrekontu kontsolidatua 27.313,77 26.669,72   -644,05 -2,36 %
Zerga-bilketa likidoa 3.249.731,86 3.682.671,11   432.939,26 13,32 %
"Zerga-bilketa likidoaren kostuaren" indizea 0,840 0,724   -0,116 -13,84 %

 

 

(*) Zerga-kontrolerako jardueraren emaitzetan jasota daude zerga-kontrolaren guztizko emaitzak (zuzenak, eragindakoak eta egoitza

(**) Zerga-bilketa likidoan (kudeaketa zuzena) ez daude sartuta zeharkako ezarpenaren Estatuarekiko doikuntza fiskalak

(***) NZOren kostuetan ez dago sartuta Estatuari egindako ekarpen ekonomikoaren kostua