16. grafikoa. Zerga-bilketa likidoa. Kudeaketa zuzena/doikuntza fiskala portzentajea