66. taula. Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zergaren likidazioen kopuruaren bilakaera. Likidazio/autolikidazioen arabera

 

 

  Likidazioak Autolikidazioak Guztira
Urtea Kopurua Guztizkoaren % Kopurua Guztizkoaren % Kopurua Urteko aldakuntza-tasa
2009 12.342 100,00 % 0 0,00 % 12.342 -
2010 12.401 90,98 % 1.230 9,02 % 13.631 10,44 %
2011 11.496 84,92 % 2.041 15,08 % 13.537 -0,69 %
2012 10.502 70,64 % 4.365 29,36 % 14.867 9,82 %
2013 6.350 31,71 % 13.678 68,29 % 20.028 34,71 %
2014 4.262 20,61 % 16.418 79,39 % 20.680 3,26 %
2015 3.452 14,60 % 20.191 85,40 % 23.643 14,33 %
2016 2.875 12,85 % 19.502 87,15 % 22.377 -5,35 %
2017 1.970 8,79 % 20.433 91,21 % 22.403 0,12 %