74. taula. Erakunde publikoekiko jarduketen kopurua

 

 

  Jarduketak
Arartekoa 42
Nafarroako Parlamentua 67
Hitzarmen Ekonomikoko Arbitraje Batzordea 15
GUZTIRA 124