55. grafikoa. PFEZaren aitorpen positibo eta negatiboen kopuruaren denbora-bilakaera