40. taula. Ikuskaritza Zerbitzuak zergak kontrolatzeko eginiko jardueraren emaitzak guztira. Akten zenbatekoa, zergaren eta izapidetzearen arabera

 

 

Zerga Aktak Zenbatekoa guztira
Mila euro
Adostasuna Desadostasuna
PFEZ 3.792,85 94,32 3.887,16
BEZ 3.677,16 388,80 4.065,96
Ondarea 76,78 0,00 76,78
Errentamenduen atxikipena 59,80 0,00 59,80
Kapitalaren atxikipena 89,38 0,00 89,38
Laneko atxikipena 547,81 0,00 547,81
Sozietateak 6.376,88 1.012,52 7.389,39
Aktak guztira 14.620,65 1.495,64 16.116,29