3.2.1.3 Aurrez aurreko arreta lurralde-bulegoetan

Hauek izan dira hiru lurralde-bulegoetan urtean zehar emandako arreten kopuruak, jasotako parteen arabera:

 

Bulegoa

Arreten kop. guztira

Arreta/egun

Per

Tutera

39.201

161

107

Lizarra

45.186

185

177

Tafalla

26.346

108

75

 

Arreten kopuruak bulegora bertaratu diren pertsonek egindako galdera edo kontsultei egiten die erreferentzia; pertsona bakar batek kontsulta bat baino gehiago egin ditzake.