10. taula. Zerga-bilketa. Osagaiak

 

 

  2016 2017   Variación 2017/2016
  Zenbatekoa
Mila euro
Zenbatekoa
Mila euro
  Zenbatekoa
Mila euro
Aldakuntza-tasa
Diru-bilketa osoa 4.563.540,84 4.959.181,28   395.640,44 8,67 %
Itzulketak 1.313.808,98 1.276.510,17   -37.298,81 -2,84 %
Diru-bilketa likidoa 3.249.731,86 3.682.671,11   432.939,26 13,32 %