52. taula. Interneteko bulego birtuala. Zerbitzu erabilienetara sartu ziren pertsonen kopurua

 

 

        2017/2016 aldakuntza
Erabilitako zerbitzuak 2016. urtea
(2015eko kanpaina)
2017. urtea
(2016ko kanpaina)
  GUZTIRA Aldakuntza-tasa
Aitorpena berrinprimatzea 209.770 185.201   -24.569 -11,71 %
Datu fiskalen kontsulta 64.066 64.769   703 1,10 %
"Aitorpena egin" programa 83.808 81.167   -2.641 -3,15 %
Propuesta daukan ikusteko kontsulta (PINik gabe) 66.346 82.828   16.482 24,84 %
           
Webgunera sartu ziren pertsona desberdinak 222.613 226.011   3.398 1,53 %