68. taula. Egindako zerga-itzulketen kopurua

 

 

        2017/2016 aldakuntza
  2016 2017   Guztira Aldakuntza-tasa
Itzulketen kopurua 260.000 250.000   -10.000 -3,85 %