5.2.4 Arartekoaren kexak eta iradokizunak eta Parlamentuko galderak

2017. urtean, erakunde publikoekin lotutako jarduketa nagusiak Arartekoaren eta Nafarroako Parlamentuaren eskaeren erantzunak izapidetzean oinarritu dira.

Jarraian adierazten den taulan jaso da horietako erakunde bakoitzarekin eginiko jarduketen kopurua.

74. taula. Erakunde publikoekin egindako jarduketa kopurua.