39. taula. Ikuskapen-arloko zerga-kontrolerako jarduketaren emaitzak guztira. Jarduketen kopurua eta zenbatekoa

 

 

            2017/2016 aldakuntza
  2016 2017   Jarduketen kop. Zenbatekoa
Jarduketa kop. Zenbatekoa
Mila euro
Jarduketa kop. Zenbatekoa
Mila euro
  Jarduketa kop. Aldakuntza-tasa Zenbatekoa
Mila euro
Aldakuntza-tasa
Aktak 573 19.868,84 527 16.116,29   -46 -8,03 % -3.752,55 -18,89 %
Zehapen-espedienteak 367 10.570,83 317 6.307,35   -50 -13,62 % -4.263,48 -40,33 %
Delituaren erantzukizun zibila 3 7.981,69 4 4.921,23   1 33,33 % -3.060,46 -38,34 %
Kreditu fiskalak kentzea 75 7.286,47 86 5.409,05   11 14,67 % -1.877,43 -25,77 %
Zerga-kontrolaren emaitza zuzenak 1.018 45.707,84 934 32.753,92   -84 -8,25 % -12.953,91 -28,34 %
Zerga-kontrolaren eragindako emaitzak 9 434,45 10 831,79   1 11,11 % 397,34 91,46 %
Zuzenen eta eragindakoen batura 1.027 46.142,29 944 33.585,71   -83 -8,08 % -12.556,57 -27,21 %
Beste jarduketa batzuk. Helbide fiskala eta zifra erlatiboa (*) 10 19.362,66 19 20.984,28   9 90,00 % 1.621,63 8,38 %
Ikuskapenaren emaitzak guztira 1.037 65.504,94 963 54.569,99   -74 -7,14 % -10.934,95 -16,69 %

 

(*) Zenbatekoan sartuta dago Zerga Kudeaketako Zerbitzuaren Enpresa Handien Atalak eginiko egiaztatzeko eskaerei eta zifra erlatiboen beste zuzenketa batzuei dagokien emaitza