27. grafikoa. Aurrez aurreko eta telefono bidezko arretaren banaketa hilabeteka