7. taula. NZOko langileen banaketa, talde eta mailaka

 

 

        2017/2016 aldakuntza
  2016 2017   Kopurua Portzentajea
Ogasuneko teknikaria 59 59   0 0,00 %
Beste A maila batzuk 13 11   -2 -15,38 %
A maila 72 70   -2 -2,78 %
Ogasuneko kudeatzaile eta ikertzaile laguntzailea 111 113   2 0
Beste B maila batzuk 39 35   -4 -10,26 %
B maila 150 148   -2 -1,33 %
Administraria 39 41   2 5,13 %
Zerga-eragileak eta ofizial administrariak 6 7   1 16,67 %
C maila 45 48   3 6,67 %
Administrari laguntzailea 47 49   2 4,26 %
D maila 47 49   2 4,26 %
Mendekoa 1 1   0 -
E maila 1 1   0 -
NFOko langileak guztira 315 316   -2 -1,33 %

 

Beste A maila batzuk: aplikazioen analista; arkitektoa; agronomia-ingeniaria; ekonomiako administrazio publikoko teknikaria; arlo juridikoko administrazio publikoko teknikaria; goi-mailako tituluduna (FD)

Beste B maila batzuk: arkitekto teknikoa; enpresa-zientzietan diplomaduna; nekazaritzako ingeniari teknikoa; Zuzenbideko TGM; TGM (PFEZ); TGM (BEZ); TGM