20. grafikoa. Administrazio-arretaren moten grafikoa