26. taula. Telefonogunetik bideratutako deiak unitatearen arabera

 

 

Unitatea Bideratutako deien kop. Eguneko batezbestekoa Artatutakoen % Artatu gabeen %
PFEZ eta ondarea 14.907 61 78,67 21,33
BEZ 12.750 52 79,22 20,78
Oinordetzak eta ondare-eskualdaketak (e-mail) 1.611 7 - -
Zerga bereziak (e-mail) 1.551 6 - -
Sozietateen gaineko Zerga (*) 494 45 73,28 26,72
Sozietateen gaineko Zerga (e-mail) 1.849 8 - -
Enpresa handiak (e-mail) 1.805 7 - -
Errenta eta Ondarearen kanpaina (**) 7.492 118 86,07 13,93
Zergadunarenganako arreta (e-mail) 3.532 14 - -
Errentarako hitzorduak (kanpainatik kanpo) 1.200 7 - -
Beste batzuk 558 2 - -
Guztira 47.749      

 

 

(*) Sozietateen epea (uztailaren 11tik 26ra). Epe horretan ezin da erabili posta elektronikoaren sistema; deiak bakarrik transferitzen dira

(**) PFEZaren eta Ondarearen kanpaina (apirila, maiatza eta ekaina)